Aktuelt

18. november 2021
Kyllokrysset

Utbedring av kryss ved Stokkfjellet vindpark

Vårt arbeid i Stokkfjellet vindpark ble ferdigstilt i høst, og behovet fra spesialtransportene har medvirket til en del permanente utbedringer av fylkesvegnettet i Selbu. Sist ut […]
15. juni 2021
Avlastning i kvikkleire-område

Vi bygger ny Fv 717 i Rissa

Vi har vunnet kontrakt med Trøndelag fylkeskommune om bygging av ny fylkesvei 717 mellom Sund og Bradden i Indre Fosen kommune. Kontraktsverdien er på ca 200 […]
26. mars 2021

6 nye Arocs 4553 klare til innsats

Vi har fått overlevert seks nye Mercedes-Benz Arocs 4553 K 8×4. Syltern har lang erfaring med Mercedes-Benz, og her er noen bilder fra tilsvarende oppstillinger oppigjennom […]
25. november 2020
Gravemaskiner og vogntog

Fjerning og gjenoppbygging av E6 i Snåsavatnet på 9 døgn

E6 ved Langnesberga / Vegset i Snåsa har hatt 1 kjørefelt og lysregulering siden et ras tidlig i 2020. For å sikre området og etablere ny […]
16. oktober 2020
Første spadetak

Vi utfører grunnarbeidet for Nydalsbrua

Sammen med Skanska har vi startet bygging av prosjektet Rv 706 Nydalsbrua i Trondheim. Arbeidet vil bestå i trafikkomlegging, skjæringer og VA i Osloveien, fundamentarbeid og […]
10. januar 2020
Konkurranse i oransje antrekk

Oransje godbiter

Det er vanskelig å ikke legge merke til at firmafargen vår er oransje. Denne fargen er godt synlig, og vi er veldig fornøyd med den. Valget […]
18. november 2019
Fra kontraktsmøtet. Foto: Øyvind Nordahl Næss, Nye Veier

Vi deltar i milliardkontrakt med Nye Veier

Vi har produksjonsledelsen og skal utføre all masseflytting for ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene. I samarbeid med entreprenørselskapet FCC fra Spania og konsulentselskapet Rambøll Norge, […]
11. april 2019
IQNet MSYS001

Vi er ISO-sertifisert

I april 2019 ble Johs. J. Syltern as sertifisert i henhold til standardene ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018.Disse sertifikatene omfatter Kvalitet, Ytre miljø og […]
1. februar 2019
7 nye trekkvogner overlevert. Foto: Jostein Syltern

70 år – 7 nye trekkvogner – Årets lærebedrift

Vi feirer 70-årsjubileum, og den første markeringen foregikk hos Trønderlinjen, der forhandler Motor-Trade overleverte 7 nye trekkvogner. De er av typen Mercedes-Benz Arocs 3358 LS 6×4, […]
28. mai 2018
Foto: Elin Rånes

Fra Åpen Dag i nytt verkstedbygg

Vi har flyttet inn i et nytt og flott verkstedbygg på Vassneset 10 i Åfjord. Lørdag 26. mai var det åpen dag her, samt åpningsfest på […]
7. mai 2018

Ny kontrakt med Grilstad Marina

Vi starter forberedelsene for infrastruktur og boliger i den østlige delen av Grilstad Marina i Trondheim. I hovedsak går arbeidet ut på å plastre fyllingsskråninger og etablere […]
23. mars 2018
Syltern og Statkraft

Vi bygger ytterligere tre vindparker i Trøndelag

Vi har signert tre kontrakter på infrastruktur for til sammen 101 vindturbiner for Fosen Vind DA. Arbeidet gjelder Geitfjellet vindpark i Snillfjord, Harbaksfjellet vindpark og Kvenndalsfjellet vindpark […]
28. februar 2018
Forskjæring Herfjord

Tunneler i Roan og Åfjord

Sammen med Kruse Smith har vi kontrakter med Statens vegvesen for bygging av Fv 723 Ryssdalen-Herfjord i Åfjord og Fv 14 Sumstad-Hellfjord i Roan. Drivinga av […]
18. januar 2018
Fra vårt nye verksted

Nytt verkstedbygg

Vi har tatt i bruk vårt nye verksted i Åfjord. Bygget er stort og praktisk, og det har topp moderne løsninger og utstyr for effektivt vedlikehold […]
17. januar 2018
Bygging av vindpark

Innspurt i Roan vindpark

Vår kontrakt med bygging av infrastruktur i Roan vindpark har pågått sida oktober 2016. I vår starter montering av vindturbinene. Nå klargjøres størstedelen av parken med […]
26. september 2017
Cat 326 F rensker myr

Adkomstveg og trafotomt i Surnadal

Vi er godt i gang med arbeidet for Statnett i Surnadal, både med adkomstvegen på 2,5 kilometer og med den ca 35 dekar store tomta for […]
30. juni 2017
Veteraner til vegåpning

Åpning av ny Fv 715 ved Rødsjø

Vi har bygd ca 3 kilometer ny veg mellom Osavatnet og Rødsjø i prosjektet Fosenvegene. 30. juni ble strekningen offisielt åpnet. Vi deltok i arrangementet med […]
1. juni 2017
100 deltakere var samlet

HMS-samling Roan vindpark

Vi og byggherre Fosen Vind DA ba inn alle som jobber med å bygge Roan vindpark, til samling om helse, miljø og sikkerhet. De 100 deltakerne fikk servert […]
29. mai 2017
Stigninga opp mot Snilldalstunnelen og Fossantunnelen.

Åpning av ny Fv 714 i Snilldalen

Den nye vegen gjennom Snilldalen, med Fossantunnelen og Snilldalstunnelen er åpnet. Den erstatter en veldig svingete og dårlig strekning. Sammen med Kruse Smith Entreprenør, har vi […]
29. mai 2017
I dette området bygges det ny veg

Ny kontrakt på Rv 70

Vi har signert enda en kontrakt med vegvesenet for bygging av Rv 70, denne gang gjelder det parsellen mellom Meisingset og Håkkåssaga. Kontraktssummen er på ca […]
23. mai 2017
Barn lærer om blindsoner

Trafikksikkerhetskampanjen «Venner på veien»

En helt spesiell undervisningstime i trafikksikkerhet ble gjennomført for barnehagebarn samt 1. og 2. klasse i Åfjord. Barna fikk sitte i lastebiler og gravemaskin, og fokus var […]
25. april 2017
Oppstart med rensk av berg på land og installering av turbiditetsmålere

Vi er i gang med bygging av ny Monstad kai

For Stjern Entreprenør AS utfører vi grunnarbeidene for ny kai på Monstad i Åfjord. Byggherre er Fosen Vind DA. Vi skal mudre, sprenge og fylle for […]
22. desember 2016

To mil ferdigbygd vei i vindparkene

Siden anleggsarbeidet tok til i april i år er rundt 20 kilometer vei ferdigstilt i to av vindparkene på Fosen. Eierne av Fosen Vind fattet investeringsbeslutning […]
16. november 2016
Bell 7307

Johs J. Syltern kjøper 10 nye dumpere

Vi investerer i 10 nye Bell B40E Comfort Ride. Vi har kjørt Bell siden 2005. Les mer på at.no.
12. september 2016
Roan Vindpark

Infrastruktur i Roan Vindpark

Fosen Vind DA har gitt oss i oppgave å bygge infrastruktur i Roan vindpark. Kontrakten på infrastruktur i Roan vindpark er tildelt Johs. J. Syltern etter […]
16. juni 2016
Storheia kart

Adkomstveg for Fosen Vind

Vi har fått en ny kontrakt for Fosen Vind. Adkomstveg til Storheia vindpark er påbegynt.
21. mai 2016
Masseflytting av myr

Trafo-tomter for Statnett

Vi har skrevet kontrakt med Statnett for fire trafotomter. Bygging av adkomstveg og tomt for Hofstad stasjon i Roan er i gang.