Vi skal bygge tomt for lakseslakteri på Lovund

Kyllokrysset
Utbedring av kryss ved Stokkfjellet vindpark
18. november 2021
Klett-krysset
Vi bygger om Klettkrysset
28. februar 2022

Vi har skrevet kontrakt med Nova Sea AS om utfylling av et område på drøye 40 dekar på øya Lovund på Helgelandskysten, for å legge til rette for nytt lakseslakteri. Kapasiteten vil mer enn dobles fra dagens slakteri. Det er beregnet et behov for ca 340 000 kubikkmeter stein, som skal tas ut i Nesna og fraktes utover til Lovund på lektere. Arbeidene starter i januar. Se bilder fra maskintransport sjøveien.
I mellomtida vil vi ønske God Jul og Godt Nyttår!

Les mer om saken hos
iLaks
Helgelands Blad (pluss-sak)

Skisse: Rambøll
Skisse (Rambøll) av tomta med det nye lakseslakteriet.
Foto: Nova Sea
Administrasjonsbygget og kaia til Nova Sea på Lovund. Det nye slakteriet blir plassert videre til høyre i bildet.
Lovundfjellet
Lovundfjellet.
Ankomst
Maskinene og Kvitnos ankommer Nesna, der steinuttaket skal foregå.