Vi og Skanska skal bygge E6 Berkåk-Vindåsliene

Bru over Nidelva
Nydalsbrua åpnet
16. oktober 2023
Ny trasé over kvikkleire
Nye fylkesveier i Rissa ferdigstilt
1. desember 2023

Nye Veier har signert kontrakt med arbeidsfellesskapet Skanska Norge AS og Johs. J. Syltern AS, sammen med rådgiver Rambøll, for prosjektering og bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene sør i Trøndelag. Veistrekningen er omtrent 16 km, og det skal bygges firefelts vei. Verdien på kontrakten er ca 2,2 milliarder kroner eks. mva. Bygginga starter i løpet av våren 2024, og veien skal stå ferdig i løpet av høsten 2027.

Les artikkel i Byggeindustrien.

Kart E6 B-V
Den planlagte strekningen er lagt på østsida av Dovrebanen. (Kart: Nye Veier)
Maskinflytting
Posering i en flott jernbaneundergang i naturstein ved Berkåk.