Vi deltar i bygging av Nydalsbrua

Aktivitet på verksted
Vi søker prosjektmedarbeidere
3. april 2020
Nydalsbrua

Plassering av Nydalsbrua i Trondheim

Sammen med Skanska skal vi bygge prosjektet Rv 706 Nydalsbrua i Trondheim. Arbeidet vil bestå i trafikkomlegging, skjæringer og VA i Osloveien, fundamentarbeid og plastring i Nidelva og Leirelva, transport fra tunnel, samt vei og VA på Sluppen.