Vi utfører grunnarbeidet for Nydalsbrua

Konkurranse i oransje antrekk
Oransje godbiter
10. januar 2020
Gravemaskiner og vogntog
Fjerning og gjenoppbygging av E6 i Snåsavatnet på 9 døgn
25. november 2020
Første spadetak

Samferdelseministeren tar første spadetak. Foto: Vebjørn Karlsaune

Sammen med Skanska har vi startet bygging av prosjektet Rv 706 Nydalsbrua i Trondheim. Arbeidet vil bestå i trafikkomlegging, skjæringer og VA i Osloveien, fundamentarbeid og plastring i Nidelva og Leirelva, transport fra tunnel, samt vei og VA på Sluppen.