Vi bygger ytterligere tre vindparker i Trøndelag

Forskjæring Herfjord
Tunneler i Roan og Åfjord
28. februar 2018
Ny kontrakt med Grilstad Marina
7. mai 2018

Vi og Statkraft / Fosen Vind har et godt samarbeid, her i Roan vindpark. Foto: Svein Ole Daltveit

Vi har signert tre kontrakter på infrastruktur for til sammen 101 vindturbiner for Fosen Vind DA. Arbeidet gjelder Geitfjellet vindpark i Snillfjord, Harbaksfjellet vindpark og Kvenndalsfjellet vindpark i Åfjord.

Det er Statkraft som gjennomfører utbyggingen på vegne av Fosen Vind DA, som er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %).

Vi ble valgt med bakgrunn i innsatsen vi har lagt ned de siste par årene i Roan vindpark og adkomstvegen til Storheia vindpark.
Nå skal det bygges til sammen 80 km veger, 100 km grøft med kabler, 5 bygninger og 101 turbinfundamenter.
Total verdi er på godt over 600 millioner kroner. Prosjektene utføres som totalentrepriser, der vi har ansvar for både design og bygging.
Turbinleveranse til disse vindparkene starter våren 2020.
Når prosjektene står ferdige, har vi i Johs. J. Syltern as bygd infrastruktur for 730 MW vindkraft, som da er mest i landet.

Kontraktssignering

Signering av kontrakt på Lysaker: Foran: Øystein Syltern (daglig leder JJS) og Steinar Bysveen (styreleder Fosen Vind). Bak fra v: Svein Ole Daltveit (kalkulasjonsleder JJS), Håvard Larsen og Frank Syltern (prosjektledere JJS), Jan Petter Birkeland (prosjektdirektør Statkraft), Knut A. Mollestad (Statkrafts utbyggingsprosjekt), Eivind Torblaa (daglig leder Fosen Vind) og Bjørn Solberg (kontraktsleder Statkrafts utbyggingsprosjekt). Foto: Fosen Vind

 

Geitfjellet vindpark

Geitfjellet vindpark i Snillfjord, med 43 vindturbiner. Adkomstveg fra Fv 714 ved Våvatnet. Kart: Statkraft

 

Harbaksfjellet vindpark

Harbaksfjellet vindpark i Åfjord, med 30 vindturbiner. Adkomstveg tar av fra Skjøravegen. Kart: Statkraft

 

Kvenndalsfjellet vindpark

Kvenndalsfjellet vindpark i Åfjord, med 28 vindturbiner. Adkomstveg fra Fv 723 ved Ryssdalstoppen. Kart: Statkraft

 

Syltern og Statkraft

Vi og Statkraft / Fosen Vind har et godt samarbeid. Her i Roan vindpark, der vi har bygd infrastruktur til 71 vindturbiner. Foto: Svein Ole Daltveit

 

Adkomstvegen til Storheia vindpark ble bygd i særdeles bratt og krevende ur-terreng. Foto: Fosen Vind