Nytt verksted i Melhus

Avretting av flyplassdekke
Ørland flystasjon: Vi har signert kontrakt om fornyelse av rullebanen
7. juli 2023
Bru over Nidelva
Nydalsbrua åpnet
16. oktober 2023

Vårt nye verksted i Melhus er operativt, og åpninga ble markert 9. september. Verkstedet betjener anlegg på sørsida av Trondheimsfjorden, og det flytter fra Klett til Søberg, der vi også har avdelingskontor. Feiringa ble avholdt i et flott pynta bygg, i tillegg til at det dukka opp en del nye maskiner og lastebiler som kulisser.

Gråtass og band
Nye maskiner
Nye trekkvogner