Lang erfaring og høy kvalitet

Våre HMS-mål


  • Vi skal skape et godt arbeidsmiljø hvor alle føler trivsel og trygghet i sitt arbeid.
  • Vi skal skape en sikkerhetskultur, hvor alle tar ansvar og viser engasjement i sikkerhetsarbeidet.
  • Vi har en nullvisjon i arbeide med sikkerhet, der vi skal unngå skader på mennesker, materiell og miljø.
  • Vi skal nå våre mål gjennom systematisk HMS-arbeid og all aktivitet skal foregå i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Johs. J. Syltern

Johs. J. Syltern as ble etablert i 1949, og vi er spesialister på masseflytting, terrengarbeid, vann- og avløpsarbeid, vegarbeid og havnearbeid. Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3 i de aktuelle fagområdene.

Kunne du tenke deg en utfordrende jobb i et spennende arbeidsmiljø?

Ta med deg arbeidskolleger, skoleklassen, barnehagen eller bare kom selv og besøk SylternMuseet

Besøk SylternMuseet
Johs. J. Syltern as er vegbyggere.
De siste 10 årene har vi ferdigstilt ca 20 kilometer veg per år.

Vi har tidligere utført 5 prosjekter innen vindkraft, og har de 3 første kontraktene for Fosen Vind DA.

44 stk.

Gravemaskiner med GPS maskinstyring

581 mill

Omsetning 2018

150

Ansatte

  • MEF
  • ISO-sertifisert
  • Achilles UNCE ID: 100574
  • StartBANK ID: 137368
  • TransQ ID: 202170
  • Direktoratet for Byggkvalitet