parallax background

Lang erfaring og høy kvalitet

Besøk oss på Facebook

Våre HMS-mål


  • Vi skal skape et godt arbeidsmiljø hvor alle føler trivsel og trygghet i sitt arbeid.
  • Vi skal skape en sikkerhetskultur, hvor alle tar ansvar og viser engasjement i sikkerhetsarbeidet.
  • Vi har en nullvisjon i arbeidet med sikkerhet, der vi skal unngå skader på mennesker, materiell og miljø.
  • Vi skal nå våre mål gjennom systematisk HMS-arbeid og all aktivitet skal foregå i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
sirkel

Johs. J. Syltern

Johs. J. Syltern as ble etablert i 1949, og vi er spesialister på masseflytting, terrengarbeid, vann- og avløpsarbeid, vegarbeid og havnearbeid. Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3 i de aktuelle fagområdene. Vårt styringssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.
Klikk på logoene nede på sida for tilgang til sertifikater.

Kunne du tenke deg en utfordrende jobb i et spennende arbeidsmiljø?

M-B 312

Ta med deg arbeidskolleger, skoleklassen, barnehagen eller bare kom selv og besøk SylternMuseet

Besøk SylternMuseet
Johs. J. Syltern as er vegbyggere.
De siste 15 årene har vi ferdigstilt ca 20 kilometer veg per år.

I vår portefølje ligger 12 prosjekter innen infrastruktur for vindkraft, der vi har tilrettelagt for bygging av over 250 turbiner.

50 stk.

Gravemaskiner med GPS maskinstyring

400 mill

Omsetning 2022

155

Ansatte

  • MEF
  • ISO-sertifisert
  • Achilles UNCE ID: 100574
  • StartBANK ID: 137368
  • TransQ ID: 202170
  • Direktoratet for Byggkvalitet