parallax background

Lang erfaring og høy kvalitet

Besøk oss på sosiale medier: Facebook og Instagram

Våre HMS-mål


  • Vi skal skape et godt arbeidsmiljø hvor alle føler trivsel og trygghet i sitt arbeid.
  • Vi skal skape en sikkerhetskultur, hvor alle tar ansvar og viser engasjement i sikkerhetsarbeidet.
  • Vi har en nullvisjon i arbeidet med sikkerhet, der vi skal unngå skader på mennesker, materiell og miljø.
  • Vi skal nå våre mål gjennom systematisk HMS-arbeid og all aktivitet skal foregå i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
sirkel

Johs. J. Syltern as

Johs. J. Syltern as ble etablert i 1949, og vi er spesialister på masseflytting, terrengarbeid, vann- og avløpsarbeid, vegarbeid og havnearbeid. Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3 i de aktuelle fagområdene. Vårt styringssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.
Logoene nede på sida viser i hvilke organer vi er medlem og/eller sertifisert.
Les redegjørelse for virksomhetens aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven.

Kunne du tenke deg en utfordrende jobb i et spennende arbeidsmiljø?

Bidrag til lokalsamfunnet

Johs. J. Syltern ønsker å være en positiv bidragsyter til lokalsamfunnet, og deler derfor ut sponsormidler til idrettslag, foreninger eller frivillige organisasjoner med tilknytning til Åfjord. Tiltak for barn og unge prioriteres, samt tiltak som ellers bidrar til positiv aktivitet i nærområdet, særlig innenfor kultur, idrett og bærekraft.
Fra og med 2024 behandler vi søknader to ganger i året. Søknadsfrist for sponsorsøknader er 1. april og 1. oktober.
Søknad bør inneholde:
- Navn på organisasjon/lag/forening
- Formål med søknaden
- Beløp det søkes om
- Hvordan gjenytelse til Johs. J. Syltern planlegges
Sponsorsøknad sendes til firmapost@syltern.no
Søknader som er mottatt innen frist, behandles normalt innen en måned etter søknadsfristens utløp. Tilbakemelding vil gis søker.
Forespørsler om gevinster osv. til arrangementer i nærområdet, behandles fortløpende. Vi kan bidra med småartikler til basarer og lignende arrangementer.
M-B 312

Ta med deg arbeidskolleger, skoleklassen, barnehagen eller bare kom selv og besøk SylternMuseet

Besøk SylternMuseet
Johs. J. Syltern as er vegbyggere.
De siste 15 årene har vi ferdigstilt ca 20 kilometer veg per år.

I vår portefølje ligger 12 prosjekter innen infrastruktur for vindkraft, der vi har tilrettelagt for over 250 turbiner.

55 stk.

Gravemaskiner med GPS maskinstyring

400 mill

Omsetning 2022

160

Ansatte

  • MEF
  • ISO-sertifisert
  • Achilles UNCE ID: 100574
  • StartBANK ID: 137368
  • TransQ ID: 202170
  • Direktoratet for Byggkvalitet