Masseflytting sjøveien fra Nesna til Lovund

Klett-krysset
Vi bygger om Klettkrysset
28. februar 2022
Mudring
Ylvingen har besøk av oss i sommer
22. april 2022

Oppdraget består i utfylling av et område på drøye 40 dekar på øya Lovund på Helgeland. Byggherre er Nova Sea AS, som skal bygge nytt lakseslakteri. Vi tar ut ca 340 000 kubikkmeter stein i Nesna og frakter den utover til Lovund på lektere. Se flere bilder på prosjektsida vår.

En lokal droneoperatør deler bilder og timelapse-videoer på Facebook-gruppa Nova Sea Lovund

Lektertransporten utføres i samarbeid med Polar Tugs AS

Se første spadetak med fiskeriministeren på NRK Nordland 18.03.2022 (3:15 ut i sendinga)

Fyllingsarbeid
Lovund: Lossing av lekter som har kommet med stein fra Nesna. Dumpere kjører steinen i land og fyller ut området.
Kjørerampe
Nesna: Klargjøring av område for utskiping med lektere fra Langsetvågen.
Planering ved sjøen
Nesna: Klargjøring av område for utskiping med lektere fra Langsetvågen.
Skisse: Rambøll
Lovund: Skisse (Rambøll) av tomta med det nye lakseslakteriet.