Vi flytter masse for ny Rv 3 i Tynset

Utdeling medalje
Fortjenestemedalje og gullklokker
1. juli 2022
Frostrøyk fra maskiner
Vi har signert kontrakt for E6 ved Majavatn
17. november 2022

Etter en periode med detaljprosjektering, har vi nå startet det fysiske arbeidet med ny veg langs elva Tunna i Tynset kommune. Bildet viser tipp for bakkeplanering med vegetasjonsmasser. Vi skal bygge til sammen tre kilometer ny riksveg 3, samt en del skogsveger. I den sørlige delen, øst for elva, er det fjellskjæring langs dagens veg, mens det vest for elva i hovedsak er løsmasser.
Les mer om status i ei pressemelding fra byggherre Statens vegvesen.

Se vår prosjektside.

Se vegvesenets prosjektsider.

Les artikkel i Anleggsmaskinen.