Ørland flystasjon: Vi har signert kontrakt om fornyelse av rullebanen

Fagarbeidere
Fagprøver gjennomført
20. juni 2023
Verksted
Nytt verksted i Melhus
9. september 2023

Forsvarsbygg og vi har inngått kontrakt om utskifting av rullebanen på Ørland flystasjon, med bakgrunn i både nasjonale behov og NATO-behov. Kontraktssummen er 193 millioner kroner inkl. mva. Forberedende arbeider starter tidlig i august. Fra og med 7. september stenges rullebanen, og vil forbli stengt i om lag ett år. Flystasjonens taksebane vil fungere som rullebane i mellomtiden. Den sivile flyruta på Ørland er planlagt opprettholdt i hele anleggsperioden.

Johs. J. Syltern as har hatt ulike oppdrag ved flystasjonen gjennom 35 år, men dette oppdraget med rullebanen er det største vi har hatt for Forsvarsbygg. I løpet av ett år skal det utføres store mengder arbeid av ulik art, og vi mobiliserer mange enheter til Ørlandet.
I forbindelse med at ordrereserven nå har økt, søker vi etter flere medarbeidere. Les stillingsannonser.

Prosjektets omfang har følgende hovedaktiviteter:

 • Fjerning og reetablering av all asfalt på den gamle delen av rullebanen
 • Utvidelse av eksisterende skuldre langs rullebanen fra 5 m til 7,5 meter
 • Etablere tilstrekkelig og dokumenterbar bæreevne i de deler av rullebanens sikkerhetsområde som har krav til bæreevne. Terrengarrondering av øvrig nærliggende grøntarealer.
 • Re-sertifisere rullebanen iht. krav fra EUs byrå for flysikkerhet (EASA) og militære krav.

Hovedpunkter i vår kontrakt:

 • Grunnarbeider for renovering av rullebanen
 • Masseflytting internt på anlegget
 • Levering av sprengtstein, grus, pukk
 • Opparbeidelse av grøntareal langs rullebanen
 • Drens- og overvannsanlegg
 • Supplering av betongdekker på rullebane/taksebaner
 • Trekkerør og -kummer for el-kabler
 • Fundamenter for flyplasskilt

Les pressemelding om kontraktssignering 07.07.2023 fra Forsvarsbygg eller artikkel i Byggeindustrien.

Avretting for flyplassdekke
Bildene er fra 2011, da vi skiftet ut andre flyplassdekker på Ørlandet.
Flyplass