Vi bygger ny Fv 717 i Rissa

Lastebiler
6 nye Arocs 4553 klare til innsats
26. mars 2021
Kyllokrysset
Utbedring av kryss ved Stokkfjellet vindpark
18. november 2021

Vi har vunnet kontrakt med Trøndelag fylkeskommune om bygging av ny fylkesvei 717 mellom Sund og Bradden i Indre Fosen kommune. Kontraktsverdien er på ca 200 millioner kroner eks. mva. Kontrakten omfatter også utbedring av en strekning langs Fv 718.

Arbeidet med å bygge 6,5 kilometer ny fylkesvei og 2,3 kilometer ny gang- og sykkelvei startet i juni, og sluttfrist er i slutten av 2023. Deler av veien går gjennom kvikkleireområder, inntil området for Rissaraset i 1978, og vi utfører omfattende geotekniske tiltak med rekkefølgebestemmelser.

Les artikkel i Veier24.

Les artikkel i Byggeindustrien.