Vi bygger ny Fv 717 i Rissa

Lastebiler
6 nye Arocs 4553 klare til innsats
26. mars 2021
Kyllokrysset
Utbedring av kryss ved Stokkfjellet vindpark
18. november 2021
Avlastning i kvikkleire-område

Vi har vunnet kontrakt med Trøndelag fylkeskommune om bygging av ny fylkesvei 717 mellom Sund og Bradden i Indre Fosen kommune. Kontraktsverdien er på ca 200 millioner kroner eks. mva. Kontrakten omfatter også utbedring av en strekning langs Fv 718.

Arbeidet med å bygge 6,5 kilometer ny fylkesvei og 2,3 kilometer ny gang- og sykkelvei startet i juni, og sluttfrist er i slutten av 2023. Deler av veien går gjennom kvikkleireområder, inntil området for Rissaraset i 1978, og vi utfører omfattende geotekniske tiltak med rekkefølgebestemmelser.

Les artikkel i Veier24.

Les artikkel i Byggeindustrien.