Fjerning og gjenoppbygging av E6 i Snåsavatnet på 9 døgn

Første spadetak
Vi utfører grunnarbeidet for Nydalsbrua
16. oktober 2020
Lastebiler
6 nye Arocs 4553 klare til innsats
26. mars 2021

E6 ved Langnesberga / Vegset i Snåsa har hatt 1 kjørefelt og lysregulering siden et ras tidlig i 2020. For å sikre området og etablere ny veg, utførte vegvesenet i løpet av våren/sommeren undersøkelser og planla stenging og utbedring av E6.

Arbeidet besto i utgraving til fjell under vann (inntil 24 meter ut), etablering av trygg fyllingsfot, innfylling stein, plastring og oppbygging av ny veg. Vi stilte opp med en 80 tonner med 25 meter rekkevidde, en 70 tonner for utlasting, 10 tippsemier, servicelaster, doser og veghøvel, samt 30-40 tonns maskiner for plastring og ferdigstilling.
Vegen skulle stenges i 3 uker, men vi utførte arbeidet på 9 døgn.

Se medieomtaler og flere bilder fra arbeidet her.