Fortjenestemedalje og gullklokker

Illustrasjon av ferjeleie
Vi gjør grunnarbeidene for Tonnes ferjeleie
10. juni 2022
Dumper og doser
Vi flytter masse for ny Rv 3 i Tynset
28. oktober 2022

Vi har hatt gleden av å dele ut gullklokker og gratulere Svein Kåre Nygård og Eivind Hopstad med over 25 år i bedriften.
Øystein Mølslett fikk samtidig overlevert MEFs fortjenestemedalje i gull, for over 30 års tjeneste hos oss i Johs. J. Syltern as.