Utbedring av kryss ved Stokkfjellet vindpark

Avlastning i kvikkleire-område
Vi bygger ny Fv 717 i Rissa
15. juni 2021
Kyllokrysset

Vårt arbeid i Stokkfjellet vindpark ble ferdigstilt i høst, og behovet fra spesialtransportene har medvirket til en del permanente utbedringer av fylkesvegnettet i Selbu. Sist ut i rekken er Kyllokrysset på Fv 705, som nå får bedre stigningsforhold og kurvatur. Tidligere har vi ferdigstilt utbedringer ved bl.a. Øybergkammen og Tømra bru. Finansieringen er et samarbeid mellom Stokkfjellet AS og Trøndelag Fylkeskommune.

Tårntransport