Vi bygger om Klettkrysset

Rigg av maskiner
Vi skal bygge tomt for lakseslakteri på Lovund
7. desember 2021
Lossing lekter
Masseflytting sjøveien fra Nesna til Lovund
25. mars 2022

Vi har skrevet kontrakt for ombygging av Klettkrysset i Trondheim. Arbeidet består i prosjektering og utførelse for følgende:

– Avkjøringsrampe fra E6 utvides til to felt i lengde 410 meter. Stabilisering med kalksementpeler her.
– Bygge filterfelt mot Klett fra Trondheim.
– Sentraløy i rundkjøring bygges om til oval form, utvidet til to felt gjennomgående øst/vest E39/E6.
– Opparbeiding av flettestrekning på 180 meter for E39 vest for rundkjøringen.
– Plass til to biler ved stopplinja i alle armer av rundkjøringa.
– Tilfartskontroll (lyssignal) i arm fra Melhus.

Byggherre er Statens vegvesen utbygging, og vi har med oss AFRY Norway AS på prosjektering.
Detaljprosjektering pågår nå, og bygging vil starte i mai/juni. Det er store hensyn å ta i forhold til trafikkavvikling i byggeperioden.

Les artikkel om tildeling i Veier24.