Vi bygger om Klettkrysset

Rigg av maskiner
Vi skal bygge tomt for lakseslakteri på Lovund
7. desember 2021
Lossing lekter
Masseflytting sjøveien fra Nesna til Lovund
25. mars 2022
Klett-krysset

Vi har skrevet kontrakt for ombygging av Klettkrysset i Trondheim. Arbeidet består i prosjektering og utførelse for følgende:

– Avkjøringsrampe fra E6 utvides til to felt i lengde 410 meter. Stabilisering med kalksementpeler her.
– Bygge filterfelt mot Klett fra Trondheim.
– Sentraløy i rundkjøring bygges om til oval form, utvidet til to felt gjennomgående øst/vest E39/E6.
– Opparbeiding av flettestrekning på 180 meter for E39 vest for rundkjøringen.
– Plass til to biler ved stopplinja i alle armer av rundkjøringa.
– Tilfartskontroll (lyssignal) i arm fra Melhus.

Byggherre er Statens vegvesen utbygging, og vi har med oss AFRY Norway AS på prosjektering.
Detaljprosjektering pågår nå, og bygging vil starte i mai/juni. Det er store hensyn å ta i forhold til trafikkavvikling i byggeperioden.

Les artikkel om tildeling i Veier24.