Adkomstveg og trafotomt i Surnadal

Veteraner til vegåpning
Åpning av ny Fv 715 ved Rødsjø
30. juni 2017
Bygging av vindpark
Innspurt i Roan vindpark
17. januar 2018

Cat 326 F rensker myr for trafostasjon i Surnadal. Foto: Jostein Syltern

Vi er godt i gang med arbeidet for Statnett i Surnadal, både med adkomstvegen på 2,5 kilometer og med den ca 35 dekar store tomta for transformator og koblingsanlegg på fjellet.