Ny kontrakt på Rv 70

Barn lærer om blindsoner
Trafikksikkerhetskampanjen “Venner på veien”
23. mai 2017
Stigninga opp mot Snilldalstunnelen og Fossantunnelen.
Åpning av ny Fv 714 i Snilldalen
29. mai 2017

I dette området bygges det ny veg. Foto: Statens vegvesen

Vi har signert enda en kontrakt med vegvesenet for bygging av Rv 70, denne gang gjelder det parsellen mellom Meisingset og Håkkåssaga. Kontraktssummen er på ca 135 millioner kroner eks. mva.

Sammen med den pågående parsellen mellom Håkkåssaga og Saghøgda (nært Tingvoll sentrum) på ca 81 millioner kroner, har vi på kort tid fått arbeid for 216 millioner kroner på denne vegen.
Til sammen skal det bygges 9 kilometer riksveg, med 2,5 kilometer gang- og sykkelveger, samt 5 kilometer adkomster og sideveger.

Statens vegvesens prosjektside.

Artikkel i Byggeindustrien.

Kart over de to parsellene av Rv 70

Vegvesenets kart med de to parsellene markert.

Kontraktssignering

Kontraktssignering: Prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen (f.v.) og Øystein Syltern, byggeleder Inge Tonny Nås i Statens vegvesen (b.v.) og Jo Syrstad. Foto: Rønnaug Bersås / Statens vegvesen