HMS-samling Roan vindpark

Stigninga opp mot Snilldalstunnelen og Fossantunnelen.
Åpning av ny Fv 714 i Snilldalen
29. mai 2017
Veteraner til vegåpning
Åpning av ny Fv 715 ved Rødsjø
30. juni 2017

100 deltakere var samlet til HMS-møte. Foto: Fosen Vind DA

Vi og byggherre Fosen Vind DA ba inn alle som jobber med å bygge Roan vindpark, til samling om helse, miljø og sikkerhet. De 100 deltakerne fikk servert pizza, og det ble orientert om status for bygginga og fokusområder framover.