Vi og Skanska er i gang med E6 Berkåk-Vindåsliene

1987 vs 2024
Tre Cat D7 – Etter suksessen fra 1987
7. mars 2024
Lansering brubjelker
Tunna bru tar form for Rv 3 i Tynset
27. mai 2024

Optimaliserings- og klargjøringsfasen er gjennomført, og JV Skanska Syltern ANS har signert utbyggingskontrakt med Nye Veier for bygging av ca 15 km ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene. Første spadetak ble tatt på Berkåk 29. april, og arbeidet er i gang.

Prosjektet gjennomføres i et arbeidsfellesskap, og Syltern sin andel av prosjektet er 40 %.  Den totale kontraktsverdien er på cirka 2,1 milliarder kroner eks. mva. Kontrakten omfatter bygging av 15 kilometer firefelts motorvei og om lag 15 kilometer med fylkes- og lokalveier mellom Berkåk i Rennebu kommune og Vindåsliene i Midtre Gauldal, sør for Trondheim.

– Vi har arbeidet mot denne dagen i nærmere fem år og gleder oss stort over å være tilbake i E6-prosjektet i Berkåkområdet. Vi ser fram til å arbeide sammen med Skanska i et arbeidsfellesskap, og vi er klare til å gi vårt bidrag til en suksessfylt prosjektgjennomføring, sier Øystein Syltern, daglig leder i Syltern.

Første spadetak
Ei helt ny Cat 330 gravemaskin tar første spadetak på Berkåk.
Signering
Utbyggingskontrakten signeres av partene.
Første spadetak
En gjeng som har samarbeidet godt og er ivrige på å komme i gang.
70-tonner
Denne effektive ruggen har kommet seg lenger opp i veilinja for å ta ut skjæringsmasser.
Taler

Følg med på vår prosjektside for flere bilder fra arbeidet etterhvert.