Nye fylkesveier i Rissa ferdigstilt

Masseflytting ved Berkåk 2021
Vi og Skanska skal bygge E6 Berkåk-Vindåsliene
27. november 2023
Trekkvogn
Oransje godbiter: Nye trekkvogner
15. desember 2023

I går var det offisiell åpning av fylkesveiene 717 og 718 i Rissa, Indre Fosen. Det betyr at hele prosjektet med kontraktsverdi på drøye 200 millioner kroner, nå er ferdigstilt. I fjor, ett år før fristen, åpna vi 4,5 km ny trasé mellom Sund og toppen av Skaret. Nyveien går like inntil området for det kjente kvikkleireskredet Rissaraset i 1978.
Steinmassene er tatt ut langs en smal og rasutsatt strekning av fylkesvei 718, og et godt samarbeid med bl.a. byggherre Trøndelag fylkeskommune, har gjort de verste flaskehalsene trygge med god fremkommelighet.

Les artikkel fra Veier24.

Se mer fra arbeidet på vår prosjektside.

Lasting av stein
Flytting av stein etter sprengning langs Fv 718 ved Trondheimsfjorden.