Info lærlingeordning

Ny trasé over kvikkleire
Ny fylkesvei 717 åpnet til jul
21. desember 2022
Fagarbeidere
Fagprøver gjennomført
20. juni 2023

I januar deltok vi på utdanningsmesse i Åfjord. Vi samarbeider tett med Åfjord Videregående Skole, og rekrutterer jevnlig lærlinger. For tida er vi så heldige å ha 9 unge studenter hos oss. Skolen og vi samarbeider om prosjekter, utvikling og rekruttering.

Vi er godkjent opplæringsbedrift i følgende fag:
• Anleggsmaskinfører
• Anleggsmaskinmekaniker
• Industrimekaniker
• Sveiser
• Transportfaget

Aktuelle utdanningsløp:

Vg1 Bygg og anleggsteknikk
Vg2 Anleggsteknikk
2 år lærling anleggsmaskinførerfaget
Fagbrev anleggsmaskinfører

Vg1 Teknologi- og industrifag
Vg2 Anleggsteknikk
2 år lærling anleggsmaskinførerfaget
Fagbrev anleggsmaskinfører

Vg1 Bygg og anleggsteknikk
Vg2 Anleggsteknikk
2 år lærling anleggsrørleggerfaget
Fagbrev anleggsrørlegger

Vg1 Teknologi- og industrifag
Vg2 Arbeidsmaskiner
2 år lærling anleggsmaskinmekanikerfaget
Fagbrev anleggsmaskinmekaniker

Vg1 Teknologi- og industrifag
Vg2 Industriteknologi
2 år lærling sveisefaget
Fagbrev sveiser

Vg1 Teknologi- og industrifag
Vg2 Industriteknologi
2 år lærling industrimekanikerfaget
Fagbrev industrimekaniker

Vg1 Teknologi- og industrifag
Vg2 Transport og logistikk
2 år lærling yrkessjåførfaget
Fagbrev yrkessjåfør