Vi skal bygge ny Rv 3 og bru over Tunna i Tynset

Mudring
Ylvingen har besøk av oss i sommer
22. april 2022
Illustrasjon av ferjeleie
Vi gjør grunnarbeidene for Tonnes ferjeleie
10. juni 2022

Området der ny bru skal bygges og illustrasjon fra Statens vegvesen.

Vi har signert kontrakt med Statens vegvesen Utbygging for ny riksveg 3 med bru over elva Tunna. Arbeidet består i prosjektering og utførelse for følgende:

– Utbedring og bygging av til sammen tre kilometer ny riksveg 3, samt en del skogsveger.
– Erstatte dagens bru med ei ny som tilfredsstiller dagens krav. Brua blir ca 110 meter lang og bygges cirka to kilometer sør for dagens bru.
– Parkeringsplass med busslomme ved Lonåsvegen.

Byggherre er Statens vegvesen Utbygging, og vi har med oss AFRY Norway AS på prosjektering, og Christie & Opsahl AS på konstruksjoner.
Først skal det gjennomføres en del detaljprosjektering, før bygging kan starte etter sommerferien.

Se vår prosjektside.

Se vegvesenets prosjektsider.

Les artikkel om tildeling i Veier24.