Vi gjør grunnarbeidene for Tonnes ferjeleie

Her skal det bygges bru
Vi skal bygge ny Rv 3 og bru over Tunna i Tynset
31. mai 2022
Utdeling medalje
Fortjenestemedalje og gullklokker
1. juli 2022

Vi har signert kontrakt med Christie & Opsahl AS for bygging av et helt nytt ferjeleie på Tonnes i Lurøy kommune. Byggherre er Nordland Fylkeskommune. Vi skal utføre følgende arbeider:

– Mudring for tilstrekkelig dybde, samt omlegging av VA-anlegg i sjø.
– Oppfylling for ferjekaibru og oppstillingsplasser m.m.
– Veg og utomhusarbeider på land.

Se omtale om oppstart i Rana Blad.

Se vår vår prosjektside.

Se Nordland fylkeskommunes prosjektside.

Fra modellen
Illustrasjon av det nye ferjeleiet (Nordland Fylkeskommune).
Dagens strandområde
Slik ser bukta ut før oppstart bygging.