Tunneler i Roan og Åfjord

Fra vårt nye verksted
Nytt verkstedbygg
18. januar 2018
Syltern og Statkraft
Vi bygger ytterligere tre vindparker i Trøndelag
23. mars 2018

Sprengning av forskjæring for Herfjordtunnelen. Foto: Statens vegvesen

Sammen med Kruse Smith har vi kontrakter med Statens vegvesen for bygging av Fv 723 Ryssdalen-Herfjord i Åfjord og Fv 14 Sumstad-Hellfjord i Roan. Drivinga av Hellfjordtunnelen er fullført, og det startes på Herfjordtunnelen i mars. Under vises video av sprengning i forskjæringa i Herfjorden.

Sprengning av forskjæring for Herfjordtunnelen. Foto: Statens vegvesen

Prosjektside med bilder fra Fv 14.

Prosjektside med bilder fra Fv 723.