Vi har signert kontrakt for E6 ved Majavatn

Dumper og doser
Vi flytter masse for ny Rv 3 i Tynset
28. oktober 2022
Ny trasé over kvikkleire
Ny fylkesvei 717 åpnet til jul
21. desember 2022

Statens vegvesen og vi har inngått kontrakt om totalentreprise for bygging av den siste pakken av gigantprosjektet E6 Helgeland. Arbeidene omfatter prosjektering og bygging av ca 10 km ny E6 med fartsgrense 90 km/t på strekningene Trøndelag grense-Majahaugen og Flyum-Kappfjellia. Videre skal strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn klargjøres for 90 km/t.

Byggherre er Statens vegvesen Utbygging, og vi har med oss AFRY Norway AS på prosjektering, og Mesta AS på konstruksjoner.
Kontrakten er signert, og nå skal vi inn i en fase med samhandling og detaljprosjektering, før anleggsarbeidet starter mot våren.
Vegen skal etter planen tas i bruk i oktober 2024.

For 10-11 år sida bygde vi parsellen Majahaugen-Flyum, som ligger mellom disse to nye parsellene.

Se vegvesenets prosjektsider.

Fra pressemelding om kontraktssignering 17.11.2022 i Veier24 eller Byggeindustrien.