E6 Ulsberg-Vindåsliene

Fylling i Nidelva
Sikring Kjøpmannsgata 13
11. september 2020
Lasting av grus
Åfjord Aktivitetshus
4. september 2020
  • Syltern på Facebook
    P1375
  • Byggherre: Nye Veier AS
  • Beskrivelse: Samhandlingsfase og forberedende arbeider for 25 km ny E6, samt lokalveger m.m.
    Integrert samhandling med FCC Construcción, S.A. og Rambøll Norge AS.
  • Utført: 08/2020 - 10/2021

Tidlig i 2020 startet prosjektering og produksjonsplanlegging av 25 kilometer ny firefelts E6 øst for Berkåk, samt lokalveger.

Vi har utført forberedende arbeider mellom Berkåk og Stavåa i 2020-2021. Sammen med entreprenørselskapet FCC fra Spania og konsulentselskapet Rambøll Norge, har vi siden høsten 2019 hatt en sentral rolle i vurdering og optimalisering av løsninger, spesielt i endene på parsellen. Forhandlingene mellom FCC og byggherren førte ikke fram til videre avtale (september 2021).

Besøk oss på Facebook

Nye Veier – E6 Trøndelag på Facebook

Prosjektet i media:
Veier24.no 22. september 2021: Nye Veier sier opp kontrakten
Opdalingen 4. september 2020: Lokal kontrakt
Opdalingen 26. august 2020: Trafikksikkerhet
Opdalingen 19. august 2020: Nå starter veibygginga