E6 Ulsberg-Vindåsliene

Fylling i Nidelva
Sikring Kjøpmannsgata 13
11. september 2020
Lasting av grus
Åfjord Aktivitetshus
4. september 2020
  • Syltern på Facebook
    P1375
  • Byggherre: Nye Veier AS
  • Beskrivelse: Bygging av 33 km ny E6, hvorav 25 km firefelt, samt lokalveger m.m.
    Integrert samhandling med FCC Construcción, S.A. og Rambøll Norge AS.
  • Oppstart: 08/2020

Vi har produksjonsledelsen og skal utføre all masseflytting for ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene. I samarbeid med entreprenørselskapet FCC fra Spania og konsulentselskapet Rambøll Norge, har vi inngått kontrakt med Nye Veier.

Tidlig i 2020 startet prosjektering og produksjonsplanlegging av 25 kilometer ny firefelts E6 øst for Berkåk, 8 km tofelts E6 sør for Ulsberg, samt lokalveger.

Vi har nå startet forberedende arbeider mellom Berkåk og Stavåa. Hoveddelen av bygginga vil komme i gang i januar 2021 og pågå i cirka tre år. Om lag sju millioner kubikkmeter masse skal flyttes på, og arbeidet Johs. J. Syltern as skal utføre, vil utgjøre halvannen milliard kroner.

Besøk oss på Facebook

Nye Veier – E6 Trøndelag på Facebook

Prosjektet i media:
Opdalingen 4. september 2020: Lokal kontrakt
Opdalingen 26. august 2020: Trafikksikkerhet
Opdalingen 19. august 2020: Nå starter veibygginga