Eidsdal ferjekai

Lasting av stein
Åsmundvatnet boligfelt
24. mai 2023
  • P1410
  • Oppdragsgiver: Christie&Opsahl AS
  • Byggherre: Møre og Romsdal Fylkeskommune
  • Beskrivelse: Mudring, fylling og erosjonssikring av ferjeleie i Eidsdal.
  • Oppstart: 05/2023

Vi har kontrakt med Christie & Opsahl AS for ombygging av ferjeleiet i Eidsdal i Fjord kommune.
Byggherre er Møre og Romsdal Fylkeskommune. Vi utfører mudring for tilstrekkelig dybde, utfylling og plastring mot erosjon. Det er svært trange forhold mellom eksisterende konstruksjoner.

Se innslag om trafikkavvikling i NRK M-R.