Sikring Kjøpmannsgata 13

Rensk av fjellskjæring
Støren Sør infrastruktur
11. september 2020
Maskinflytting
E6 Ulsberg-Vindåsliene
4. september 2020
  • P1372
  • Byggherre: Huitfeldtbrygga AS
  • Beskrivelse: Etablering av støttefylling i Nidelva for å stabilisere bryggerekke før restaurering.
  • Utført: 05/2019