Rv 706 Nydalsbrua

To gravemaskiner
E6 Snåsavatnet
26. november 2020
Mudring
E39 Halsa og Kanestraum
11. september 2020
Første spadetak

Samferdelseministeren tar første spadetak. Foto: Vebjørn Karlsaune

  • P1383
  • Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
  • Beskrivelse: Masseflytting, grunnarbeider, vegbygging m.m. for ny bru over Nidelva med oppgraderte veger.
  • Oppstart: 09/2020

Prosjektet i media:

Veier24 16. august 2021: Forskjæring til Byåstunnelen er klar