Rv 706 Nydalsbrua

Lasting av stein
Tonnes ferjeleie
2. november 2023
Heising av element
Åfjord Rådhus
9. september 2023
  • P1383
  • Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
  • Beskrivelse: Masseflytting, grunnarbeider, vegbygging m.m. for ny bru over Nidelva med oppgraderte veger og tilførsler til E6 i Trondheim.
  • Utført: 09/2020 - 12/2023

Prosjektet i media:

Veier24 16. august 2021: Forskjæring til Byåstunnelen er klar

Byggeindustrien oktober 2023: Prosjektomtale ferdigstillelse (pdf)