Åfjord Rådhus og Åfjord Aktivitetshus

E6 Ulsberg-Vindåsliene
4. september 2020
Utstyr i Seterfjæra
Myran industriområde
9. desember 2019
Lasting av grus
  • P1404 og P1377
  • Oppdragsgiver: Stjern Entreprenør AS
  • Beskrivelse: Grunnarbeider for nytt rådhus og svømmehall i Åfjord. Masseflytting og VA-arbeider. Svømmehallen "Å! Badet" åpna sommeren 2022, samtidig med at bygging av rådhuset ble starta.
  • Oppstart: 01/2020