Åfjord Aktivitetshus

Maskinflytting
E6 Ulsberg-Vindåsliene
4. september 2020
Utstyr i Seterfjæra
Myran industriområde
9. desember 2019
  • P1377
  • Oppdragsgiver: Stjern Entreprenør AS
  • Beskrivelse: Grunnarbeider for ny svømmehall i Åfjord. Masseflytting og VA-arbeider. Svømmehallen "Å! Badet" åpna sommeren 2022.
  • Utført: 01/2020 - 07/2022