Åfjord Aktivitetshus

E6 Ulsberg-Vindåsliene
4. september 2020
Utstyr i Seterfjæra
Myran industriområde
9. desember 2019
Lasting av grus
  • P1377
  • Oppdragsgiver: Stjern Entreprenør AS
  • Beskrivelse: Grunnarbeider for svømmehall i Åfjord. Masseflytting og VA-arbeider.
  • Oppstart: 01/2020