Tonnes ferjeleie

Lasting
E6 Majavatn
24. desember 2022
Oversiktsbilde
Rv 3 Tunna bru
2. september 2022
  • P1401
  • Oppdragsgiver: Christie&Opsahl AS
  • Byggherre: Nordland Fylkeskommune
  • Beskrivelse: Mudring, fylling, VA- og vegarbeider for helt nytt ferjeleie på Tonnes.
  • Oppstart: 09/2022

Vi har kontrakt med Christie & Opsahl AS for bygging av et helt nytt ferjeleie på Tonnes i Lurøy kommune.
Byggherre er Nordland Fylkeskommune. Vi skal utføre følgende arbeider:

– Mudring for tilstrekkelig dybde, innfylling bak sjeté.
– Omlegging av VA-anlegg i sjø.
– Oppfylling for ferjekaibru og oppstillingsplasser m.m.
– Veg- og utomhusarbeider på land.

Se omtale om oppstart i Rana Blad.

Se Nordland fylkeskommunes prosjektside.