Tonnes ferjeleie

Heising av ferjelem
Eidsdal ferjekai
3. november 2023
Utsikt portalområde
Rv 706 Nydalsbrua
21. oktober 2023
  • P1401
  • Oppdragsgiver: Christie&Opsahl AS
  • Byggherre: Nordland Fylkeskommune
  • Beskrivelse: Mudring, fylling, VA- og vegarbeider for helt nytt ferjeleie på Tonnes.
  • Utført: 09/2022 - 11/2023

Vi har kontrakt med Christie & Opsahl AS for bygging av et helt nytt ferjeleie på Tonnes i Lurøy kommune.
Byggherre er Nordland Fylkeskommune. Vi skal utføre følgende arbeider:

– Mudring for tilstrekkelig dybde, innfylling bak sjeté.
– Omlegging av VA-anlegg i sjø.
– Oppfylling for ferjekaibru og oppstillingsplasser m.m.
– Veg- og utomhusarbeider på land.

Se omtale om oppstart i Rana Blad.

Se Nordland fylkeskommunes prosjektside.