Masseflytting for nytt kryss
Rv 70 Falekrysset
22. desember 2016
Utlegging av armeringsduk
Monstad Industriområde
22. desember 2016

Flytting av stein i et bratt parti i Einarsdalen. Foto: Arnstein Tinnen