Utlegging av bærelag
Fv 715 Skaugdalen
22. desember 2016
Flytting av stein i bratt terreng
Roan vindpark adkomstveger
22. desember 2016

Masseflytting i jordvoll for nytt kryss. Foto: Jostein Syltern

  • P1327
  • Oppdragsgiver: SN Entreprenør AS
  • Byggherre: Statens vegvesen Region Midt
  • Beskrivelse: Masseflytting i forbindelse med bygging av nytt kryss i Sunndalen.
  • Utført: 2015-2016