Roan vindpark Infrastruktur

Lasting av myr
Hofstad trafostasjon
22. desember 2016
Dronebilde av mudring
Monstad kai
30. november 2016

Roan vindpark under turbinmontasje mai 2018. Foto: Petter Bueng

  • P1345
  • Byggherre: Fosen Vind DA
  • Beskrivelse: 50 km veger med kabler, 71 turbinfundamenter og kranplasser, 2 trafobygg og 1 servicebygg.
  • Oppstart: 10/2016
Bilder fra østre del av vindparken:

Bilder fra vestre del av vindparken: