Flytting av stein i bratt terreng
Roan vindpark adkomstveger
22. desember 2016
Cat 988 K sidetipp i tunnel
Fv 714 Snilldal
22. desember 2016

Strekking av armeringsduk før fylling av sjeté. Foto: Jostein Syltern

  • P1318 og P1332
  • Byggherre: Åfjord kommune
  • Beskrivelse: To kontrakter for utvidelse av industriområde. Legging av armeringsduk, utfylling av til sammen ca 130 000 m3.
  • Utført: 02/2015-01/2018