Verdal Havn ny kai

Skola steinbrudd. Foto: Petter Bueng
Skola steinbrudd
8. juni 2018

Verdal Havn ny kai

Fylling for nytt kaiområde

Bygging av fylling for nytt kaiområde. Foto: Rune Aune, Stjern Entreprenør AS

  • P1367
  • Oppdragsgiver: Stjern Entreprenør AS
  • Byggherre: Trondheim Havn IKS
  • Beskrivelse: Mudring av ca 110 000 kubikkmeter på sjøbunn og fylling av ca 90 000 kubikkmeter stein til nytt anlegg for utskiping av kalk.
  • Oppstart: 09/2018