Stokkfjellet vindpark

Utstyr i Seterfjæra
Myran industriområde
9. desember 2019
Oversikt fra drone
Verdal Havn nytt kaiområde
18. oktober 2018
  • P1370
  • Byggherre:
    Stokkfjellet AS
  • Beskrivelse: Infrastruktur for 82 MW vindpark i Selbu kommune. Ca 16 km veger med kabler, 21 turbinfundamenter og kranplasser, trafobygg og servicebygg. Oppgraderinger langs Fv705 og kaiområde Hommelvik.
  • Utført: 04/2019 - 12/2021