Stokkfjellet vindpark

Utstyr i Seterfjæra
Myran industriområde
9. desember 2019
Oversikt fra drone
Verdal Havn nytt kaiområde
18. oktober 2018

Stokkfjellet vindpark

Legging av stikkrenne

Legging av stikkrenne

  • P1370
  • Byggherre: Stokkfjellet AS
  • Beskrivelse: Infrastruktur for 82 MW vindpark i Selbu kommune. Ca 16 km veger med kabler, 21 turbinfundamenter og kranplasser, trafobygg og servicebygg.
  • Oppstart: 04/2019