Skola steinbrudd

Oversikt fra drone
Verdal Havn nytt kaiområde
18. oktober 2018
Vårt verkstedbygg i Åfjord. Foto: Petter Bueng
Verkstedbygg Åfjord
8. juni 2018

Skola steinbrudd sett fra øst. Foto: Petter Bueng

  • Johs. J. Syltern as steinbrudd og pukkverk i Åfjord.