E6 Snåsavatnet

Fylling Solavåg
E39 Solavåg og Festøy
28. november 2020
Mudring
E39 Halsa og Kanestraum
11. september 2020
  • P1387
  • Byggherre: Statens vegvesen Region Midt
  • Beskrivelse: Stenging og omskilting av E6, utgraving til fjell under vann, innfylling stein, plastring og oppbygging av ny veg. Strekningen har hatt 1 kjørefelt og lysregulering siden et ras tidlig i 2020.
  • Utført: 11/2020

E6 ved Langnesberga / Vegset i Snåsa har hatt 1 kjørefelt og lysregulering siden et ras tidlig i 2020. For å sikre området og etablere ny veg, utførte vegvesenet i løpet av våren/sommeren undersøkelser og planla stenging og utbedring av E6.

Arbeidet besto i utgraving til fjell under vann (inntil 24 meter ut), etablering av trygg fyllingsfot, innfylling stein, plastring og oppbygging av ny veg. Vi stilte opp med en 80 tonner med 25 meter rekkevidde, en 70 tonner for utlasting, 10 tippsemier, servicelaster, doser og veghøvel, samt 30-40 tonns maskiner for plastring og ferdigstilling.
Vegen skulle stenges i 3 uker, men vi utførte arbeidet på 9 døgn.

Se fra oppstarten 16.11.20 på NRK MidtNytt.

Les hva Veier24 skriver 25.11.20.