E39 Solavåg og Festøy

Molo
Hepsøy molo
3. desember 2020
To gravemaskiner
E6 Snåsavatnet
26. november 2020
  • P1388
  • Oppdragsgiver: Christie & Opsahl AS
  • Beskrivelse: Mudring for utdyping og utfylling for nye ferjekaier.
  • Utført: 11/2020 - 10/2021