E39 Halsa og Kanestraum

Lastebil og gravemaskin
Rv 706 Nydalsbrua
11. september 2020
Rensk av fjellskjæring
Støren Sør infrastruktur
11. september 2020
  • P1374
  • Oppdragsgiver: Christie & Opsahl AS
  • Beskrivelse: Mudring, fylling og plastring under vann for oppgraderte ferjekaier på Halsa og Kanestraum.
  • Oppstart: 10/2019