Verdal Havn nytt kaiområde

Støp gravitasjonsfundament
Stokkfjellet vindpark
9. desember 2019
Skola steinbrudd. Foto: Petter Bueng
Skola steinbrudd
8. juni 2018
  • P1367
  • Oppdragsgiver: Stjern Entreprenør AS
  • Byggherre: Trondheim Havn IKS
  • Beskrivelse: Mudring av ca 120 000 kubikkmeter fra sjøbunn og fylling av ca 100 000 kubikkmeter stein til nytt anlegg for utskiping av kalk.
  • Utført: 09/2018 - 11/2019