Harbaksfjellet vindpark

Kvenndalsfjellet vindpark
7. mai 2018
Arbeid ved trafotomt
Geitfjellet vindpark
7. mai 2018
  • P1364
  • Byggherre: Fosen Vind DA
  • Beskrivelse: Infrastruktur for 126 MW vindpark i Åfjord kommune. Ca 20 km veger med kabler, trafobygg, 30 turbinfundamenter og kranplasser.
  • Utført: 04/2018 - 12/2020