Kvenndalsfjellet vindpark

Vårt verkstedbygg i Åfjord. Foto: Petter Bueng
Verkstedbygg Åfjord
8. juni 2018
Harbaksfjellet vindpark
7. mai 2018
  • P1365
  • Byggherre: Fosen Vind DA
  • Beskrivelse: Infrastruktur for 113 MW vindpark i Åfjord kommune. Ca 20 km veger med kabler, 27 turbinfundamenter og kranplasser, servicebygg og trafobygg.
  • Utført: 04/2018 - 12/2020