Geitfjellet vindpark

Harbaksfjellet vindpark
7. mai 2018
Tippsemi rygger
Steinfylling Brekstadfjæra
13. mars 2018

Arbeid ved trafotomt. Foto: Jostein Syltern

  • P1363
  • Byggherre: Fosen Vind DA
  • Beskrivelse: Infrastruktur for 180 MW vindpark i Orkland kommune. Ca 40 km veger med kabler, 43 turbinfundamenter og kranplasser, trafobygg og servicebygg.
  • Utført: 04/2018 - 04/2021