G/S-veg Åsmundvatnet

Mudring Rørvik
Fv 715 Flakk og Rørvik ferjekaier
26. januar 2018
Skogrydding
Fv 14 Sumstad-Hellfjord
26. januar 2018

Bygging av anleggsveg for framføring av høgspent jordkabel og VA. Foto: Ivar Strand

  • P1358
  • Byggherre: Åfjord kommune
  • Beskrivelse: Bygging av ca 1 km gang- og sykkelveg, kombineres med legging av høgpentstrekk i jordkabel og nye VA-ledninger, mellom Hubakken og Frøneset.
  • Oppstart: 10/2017