Fv 14 Sumstad-Hellfjord

Bygging anleggsveg
G/S-veg Åsmundvatnet
26. januar 2018
Fv 723 Ryssdalen-Herfjord
26. januar 2018

Skogrydding for ny veg og tunnel i Roan. Foto: Ivar Strand

  • P1360
  • Byggherre: Statens vegvesen Region Midt
  • Utførende: Arbeidsfellesskapet Kruse-Syltern ANS
  • Beskrivelse: Bygging av ca 1,5 km ny veg i Roan, inkludert en tunnel på 550 m.
  • Oppstart: 10/2017