Fv 715 Flakk og Rørvik ferjekaier

Lasting av stein
Surna trafostasjon
30. januar 2018
Bygging anleggsveg
G/S-veg Åsmundvatnet
26. januar 2018

Mudring for pir til nye Rørvik ferjekai. Foto: Harald Årbogen

  • P1357
  • Byggherre: Statens vegvesen Region Midt
  • Oppdragsgiver: HAK Entreprenør AS
  • Beskrivelse: Mudring, sprengning og fylling under vann, og øvrige grunnarbeider ferjekaier for nye elektriske ferjer, herav to helt nye ferjebåser på Rørvik.
  • Oppstart: 08/2017

Se artikkel fra NRK om nye kaier og ferjer

Se sprengning under vann og oppgraving på Flakk.