Surna trafostasjon

Innspurt Snilldal
Snilldal trafostasjon
30. januar 2018
Mudring Rørvik
Fv 715 Flakk og Rørvik ferjekaier
26. januar 2018
Prosjektet vårt består av to kontrakter, én med Statnett for bygging av tomt og adkomstveg, samt én totalunderentreprise med arbeidsfellesskapet Stjern Entreprenør / General Electric for grunn- og utomhusarbeider for bygninger og koblingsfelt.
  • P1339
  • Byggherre: Statnett SF
  • Beskrivelse: Surna stasjon er en del av kontrakten som omfatter bygging av adkomstveger og opparbeidelse av tomter for de 4 trafostasjonene på 420 kV-linja Namsos-Surna.
  • Utført: 05/2017 - 05/2018

  • P1350
  • Oppdragsgiver: Stjern Entreprenør/General Electric
  • Byggherre: Statnett SF
  • Beskrivelse: Grunn- og utomhusarbeider for bygninger og koblingsfelt.
  • Oppstart: 02/2018