Maskiner klatrer i lia
Storheia vindpark adkomstveg
22. desember 2016
Turbinmontasje
Roan vindpark Infrastruktur
22. desember 2016

Cat 336 laster myr på Volvo A40. Foto: Ivar Strand

Prosjektet vårt består av to kontrakter, én med Statnett for bygging av tomt og adkomstveg, samt én totalunderentreprise med arbeidsfellesskapet Stjern Entreprenør / General Electric for grunn- og utomhusarbeider for bygninger og koblingsfelt.
  • P1336
  • Byggherre: Statnett SF
  • Beskrivelse: Hofstad stasjon er en del av kontrakten som omfatter bygging av adkomstveger og opparbeidelse av tomter for de 4 trafostasjonene på 420 kV-linja Namsos-Surna.
  • Utført: 06/2016-06/2017

  • P1347
  • Oppdragsgiver: Stjern Entreprenør/General Electric
  • Byggherre: Statnett SF
  • Beskrivelse: Grunn- og utomhusarbeider for bygninger og koblingsfelt.
  • Oppstart: 01/2017